Amaç ve Kapsam


Türkiye’de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları (LLM) dergisi, Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği tarafından yılda üç sayı olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. LLM, kar amacı ve ticari çıkar gütmeyen, tüm makaleler için bağımsız bir değerlendirme sürecinin titizlikle uygulandığı, ulusal, süreli bir dergidir.

LLM'nin yayın dili Türkçe'dir. Derginin amacı; başta lösemi, lenfoma ve miyelom olmak üzere tüm hematolojik kanserler, hematolojik hastalıklar, kemik iliği yetmezlikleri, hücresel tedavi ve hematopoetik kök hücre nakli ile alakalı olacak şekilde klinik ve/veya laboratuvar alanında gerçekleştirilmiş, özgün, yüksek bilimsel kaliteye sahip çalışma, derleme ve olgu sunumlarını yayımlamaktır. Bu bağlamda, hematoloji ve iç hastalıkları uzmanlarının yanı sıra biyoloji, eczacılık, farmakoloji, biyokimya, infeksiyon, patoloji ve genetik alanlarında çalışan bilim insanları da LLM'nin ilgi ve hedef alanında bulunmaktadır.

Yayım İzni
LLM'de yayımlanan yazılar, resimler, şekiller, grafikler ve tablolar dergi yönetiminin yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz, belirli bir sistemde arşivlenemez, reklam ya da tanıtım amaçlı materyallerde kullanılamaz. Bilimsel makalelerde kaynak gösterilmek şartı ile alıntı yapılabilir.

Yayın Politikası
LLM'de yayımlanan makalelerden bilimsel ve hukuki olarak yazar ve/veya yazarları sorumludur. Makalelerin içeriği, etik kurul onayının beyanı, çıkar çatışması beyanı, yararlanılan kaynakların belirtilmesi ve doğruluğu hakkında tüm sorumluluk yazar ve/veya yazarlara aittir. Yayımlanmış ya da yayıma kabul edilmiş makalelerin içeriği nedeniyle editör, yardımcı editörler, yayın danışma kurulu ve yayınevi hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergiye yayımlanmak üzere makale gönderen yazar ve/veya yazarlar bu kuralları baştan kabul etmiş sayılır.

Yazı Değerlendirme Süreci
Yayımlanmak için LLM'ye gönderilen tüm makaleler önce dergi sekretaryası tarafından herhangi bir eksiklik olup olmadığı bakımından incelenir. Makale yükleme işlemi için, dergi kuralları çerçevesinde bir eksiklik olmadığına kanaat getirildikten sonra makale editöre yönlendirilir. Editör ya kendisi makale için hakem(ler) atayabilir ya da makaleyi değerlendirmek ve hakem(ler) atamak için yardımcı editörlerden birine gönderir. Araştırma makaleleri için 3, derleme ve olgu sunumu için de 2'şer hakem atanmaktadır. Editör ve yardımcı editörler de aynı zamanda hakem olarak atanabilirler. Hakemler, kendilerine giden daveti kabul ettikleri takdirde normal koşullarda 2 haftada yanıt vermeleri beklenmektedir. Her hakemden gelen yanıt editör ve yardımcı editörlerin ortak kararı ile sonuçlandırılır. Makale değerlendirme sürecinde "majör revizyon" istenmesi makalenin kabul edildiği anlamına gelmemektedir.

Editör, yardımcı editörler ve yayın danışma kurulu üyeleri de LLM'ye makale gönderebilirler. Doğal olarak bu yazıların değerlendirilmesi makale gönderen editör ve/veya editör yardımcılarının haricindeki bir değerlendirme sürecinden geçirilmektedir.

Yazarlara Bilgi
Yazarlara yönelik bilgilendirme ve yazım kuralları ayrı bölümde sunulmuştur. Bu bölüme derginin basılı örneklerinden ya da "www.llmdergi.org" adresinden ulaşılabilir.

Dergiye Erişim
LLM, hematoloji ve ilişkili disiplinlerde çalışan bilim insanları ile kütüphanelere ücretsiz olarak gönderilmektedir. Bununla birlikte, dergiye elektronik ortamda "www.llmdergi.org" adresinden de ulaşılabilmektedir.

Posta adresi:
Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları (LLM) Dergisi
Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği
Hoşdere Caddesi No: 198/5
Yukarı Ayrancı Çankaya/ANKARA

Telefon:
+90 530 156 87 68


Web sayfası ve yayın girişi:
www.llmdergi.org

e-posta:
editor@llmdergi.org

Yayınevi:
Bilimsel Tıp Yayınevi
Bükreş Sokak No: 3/20 Kavaklıdere/ANKARA
Telefon: +90 312 426 47 47 ve 466 23 11
Faks: +90 312 426 93 93
e-posta: bilimsel@bilimseltipyayinevi.com
Web: www.bilimseltipyayinevi.com